تماس

نشانی:
نشانی : خیابان کریمخان - خیابان نجات الهی - کوی حقیقت طلب - شماره 9 - واحد 2

تلفن: 577 00 888

دورنگار: 576 00 888

تماس با شرکت آوانما

123 

5 35 گستون - اسک پرو - سونی - هارمان پرو: شرکت تجهیز آوا نما در زمینه طراحی و تجهیز سالن های آمفی تئاتر و کنفرانس ، تجهیزات صوت و تصویر حرفه ای و کمک آموزشی و سیستم های ویدئو کنفرانس و انتقال تصویر فعالیت می کند

Google
Find us on Google+