سونی : ویدئو کنفرانس و دوربین کنفرانس EVI-D70

Communication Color Video Cameras EVI-D70 & EVI-D70P EVI-D70/W & EVI-D70P/W

icon pdf

123 

5 35 گستون - اسک پرو - سونی - هارمان پرو: شرکت تجهیز آوا نما در زمینه طراحی و تجهیز سالن های آمفی تئاتر و کنفرانس ، تجهیزات صوت و تصویر حرفه ای و کمک آموزشی و سیستم های ویدئو کنفرانس و انتقال تصویر فعالیت می کند

Google
Find us on Google+